Skip to main content
Title Official Name Author Language Hear / Download
Adharam Madhuram - 1 Sri Madhurastakam Vallabhacarya Sanskrit
Adharam Madhuram - 2 Sri Madhurastakam Vallabhacarya Sanskrit
Amar Jivana Dainya Song 4 Bhaktivinoda Thakura Bengali
Bhaj Govinda Hindi
Damodarastakam - 1 Damodarastakam Vyasadeva Sanskrit
Damodarastakam - 2 Damodarastakam Vyasadeva Sanskrit
Gajendra Moksana Gajendra Moksana Sura Dasa Braja Bhasa
He Govinda He Gopal Kesava Madhava Bengali
Huhunkara Garjanadi Aho Ratra Advaitastakam Sarvabhauma Bhattacarya Sanskrit
Janu Lambita Bahu Jugala Gaurangera Rupa Vrndavana Dasa Thakura Bengali